מלאכי הבוץ של פירנצה

אישי היקר שגם שנים רבות אחרי שהייתו חי נושם וחולם פירנצה, כותב את הרשומה הבאה על אחד המאורעות הטראומטיים שעברו על העיר. האיש כותב : כן, יש מלאכים כאלה, מלאכים של בוץ. הם באו מכל העולם, גם מישראל. שישה כאלה לפחות, שנזעקו להלחם על אוצרות התרבות המערבית שכמעט אבדו בשטפון שפקד …