מתוק מדבש: מה היינו עושים ללא דבורים?

דקות ארוכות אני יושבת מול הכוורת. הפעלתנות דווקא משרה עלי שלוה. דבוריי דבש רבות מספור כבר יצאו ממנה ונכנסו אליה. הנכנסות נושאות איתן צידה: על רגליהן האחוריות מוצמדות כדורי אבקת פרחים, בגופן הן נושאות צוף. "מלח-מים, מלח-מים" כך היינו שרים, כשהיינו ילדים, למראה דבורה מתקרבת אלינו. חוזרים שוב ושוב על …